Ulga na kasę online dla mechanika

Kasy online stały się faktem. Dnia 1 maja 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące tych urządzeń. Mechanicy, wulkanizatorzy i stacje paliw – to branże, które jako pierwsze wymienią stare kasy na wersje online. Kwotę tej obowiązkowej inwestycji obniży tzw. ulga na kasę online. Dla mechaników – ale nie tylko – będzie dostępny zwrot kosztów. Na jakich zasadach można z niego korzystać w 2019 roku i w latach kolejnych? 

Ustawodawca w znowelizowanych przepisach przewidział dla podatników system zwrotu kwot wydanych na zakup kas. Podobnie jak w latach poprzednich będzie dostępna tzw. ulga na kasę online. Nie zmieni się kwota zwrotu, ale zmienią się w istotny sposób zasady jej przysługiwania. Jak wskazuje nazwa – obniżone koszty obejmą tylko urządzenia online. 

 

Jaki zwrot kosztów za kasę online?

Tak jak to było dotychczas, zwrot kosztów za kasę fiskalną w 2019 i w latach kolejnych wynosi 90% zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł. To całkiem spora kwota, w zależności od modelu wybranego urządzenia może faktycznie pokryć znaczną część poniesionego kosztu. Zwłaszcza dla niedużych przedsiębiorstw, które nie potrzebują rozbudowanych stanowisk kasowych, ale poręcznego, mobilnego sprzętu do drukowania paragonów za wykonaną usługę.

 

Ulga na kasę online dla mechanika i wulkanizatora – ale nie tylko! 

Oczywiście ulga na kasę online nie dotyczy tylko mechaników i wulkanizatorów. Przysługuje również podmiotom z pozostałych branż zobowiązanych do wymiany „starych” kas na online’owe w późniejszych terminach. Na zwrot kosztów będą więc mogły liczyć kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze czy prawnicy. Ulga dotyczy także przedsiębiorców, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy oraz tych, którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie takiej ewidencji, a nie stosowały wcześniej innych rodzajów kas do jej prowadzenia.

Podstawowym wymogiem uzyskania wspomnianego zwrotu kosztów, jest zakup kasy fiskalnej online. Odliczenie nie przysługuje już w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas – sprzęty muszą być przystosowane do pracy online, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ważne jest też to, że zwrot dotyczy kas online’owych, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

 

Jak skorzystać z ulgi na kasę online?

Znowelizowane przepisy wskazują, że ulga na zakup kasy on-line może być najwcześniej wykazana w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorcom zwolnionym z VAT zwrot za kasę dokonywany jest na ich wniosek, który składa się nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy online.