Jednolity plik kontrolny (JPK) w warsztacie samochodowym

Wkrótce wszyscy podatnicy – także warsztaty samochodowe – stosujący oprogramowanie do zarządzania sprzedażą i księgowością będą musieli przesyłać dane do organów podatkowych w formie jednolitego pliku kontrolnego. Czym jest ten plik, z czym się wiąże jego wprowadzenie i dlaczego pozostało już niewiele czasu na dostosowanie procedur w firmie do nowych przepisów – dowiedz się z artykułu!

Od 1 lipca 2016 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa, które zobowiążą podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przesyłania danych do e-kontroli w formie jednolitego pliku kontrolnego. Dla przedsiębiorców to spora rewolucja – nowe regulacje wymagają zaktualizowania wszystkich programów sprzedażowych i księgowych, a także zmodyfikowania i wprowadzenia nowych procedur w firmie. Producenci oprogramowania już pracują nad nowymi wersjami systemów.

Jednolity plik kontrolny to plik o ujednoliconej strukturze i określonym formacie, przesyłany do kontroli na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie opublikowało 7 takich struktur:

  • księgi rachunkowe
  • ewidencja przychodów
  • wyciągi bankowe
  • magazyn
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • faktury
  • ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 

Regulacje dotyczące JPK znajdą się w dodanym od 1 lipca 2016 r. art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej. Na wprowadzenie procedur dotyczących jednolitego pliku ustawodawca przewidział okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców oraz (to nowość!) podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. podatnicy ci będą mogli stosować JPK dobrowolnie. Natomiast od 1 lipca 2018 r. obejmie ich bezwzględny obowiązek przesyłania danych do kontroli w formie JPK.

Powyższe oznacza, iż od 1 lipca 2016 r. dane do kontroli w formie JPK obowiązkowo będą musieli przesyłać jedynie tzw. duzi przedsiębiorcy.

 


 

Ale uwaga! Mocą ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) do Ordynacji podatkowej zostanie też wprowadzony art. 82 § 1b, którego nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Dotyczy on przesyłania do urzędów skarbowych ewidencji VAT w formie JPK. Zarówno warsztaty samochodowe, jak i inni podatnicy, będą musieli przesyłać rejestry VAT w formie JPK bez wezwania organu podatkowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Co więcej, ustawodawca skrócił okres przygotowawczy na wprowadzenie JPK dla rejestrów VAT: małych i średnich przedsiębiorców obowiązek ten obejmie od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 r. Warsztaty samochodowe mają więc niewiele czasu na wprowadzenie JPK!

 

Ważne!

Obowiązek stosowania JPK obejmie warsztaty samochodowe w następujących termiach:

Od 1 lipca 2016 r. – podmioty mające status tzw. dużych przedsiębiorców

Od 1 lipca 2018 r. – mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy (a także podmioty niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Powyższe nie dotyczy rejestrów VAT, które trzeba będzie przesyłać bez wezwania do 25. dnia każdego miesiąca:

Od 1 lipca 2016 r. – podmioty mające status tzw. dużych przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. – mali i średni przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2017 r. – mikroprzedsiębiorcy