Ulga 700 zł – czy należy się dla warsztatów samochodowych?

Warsztat samochodowy, który ma obowiązek wprowadzić kasę fiskalną, może skorzystać z ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde zgłoszone urządzenie. Taka ulga przysługuje przy rozpoczęciu pracy z kasą fiskalną. Aby jednak mieć prawo do takiego odliczenia, warsztat samochodowy musi spełnić wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, warsztat samochodowy, który chce skorzystać z ulgi na kasę fiskalną, musi spełnić następujące warunki:

  1. Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć we właściwym urzędzie skarbowym Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) i używania. Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Na przykład jeśli terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jest dla warsztatu samochodowego 1 marca 2015 r., zgłoszenie należy złożyć w urzędzie najpóźniej 27 lutego 2015 r. (28 lutego to sobota, kiedy urzędy skarbowe raczej nie mają w zwyczaju pracować).
  2. Rozpocząć ewidencjonowanie w terminie. Z instalacją kasy fiskalnej nie można się spóźnić. Jeśli dla warsztatu terminem tym jest 1 marca 2015 r., tego dnia kasa lub drukarka fiskalna powinna już być zgłoszona w urzędzie, zafiskalizowana i gotowa do rejestrowania sprzedaży. Spóźnienie choćby jednodniowe z wprowadzeniem kasy fiskalnej skutkuje utratą prawa do ulgi 700 zł dla warsztatu.
  3. Użyć kasy z ważną homologacją. W autoryzowanych serwisach sprzedaży urządzeń fiskalnych właściciel warsztatu samochodowego nie kupi kasy bez homologacji. Należy przestrzec jedynie przez kupowaniem tych urządzeń od wątpliwych sprzedawców, np. za pośrednictwem serwisów aukcyjnych.
  4. Posiadać dowód uregulowania całości należności za urządzenie. Zanim warsztat samochodowy nie zapłaci za kasę lub drukarkę fiskalną, nie może skorzystać z ulgi. Dopiero po uregulowaniu należności można dokonać odliczenia.

 

Jeśli podatnik będący właścicielem warsztatu samochodowego kupuje więcej niż jedną kasę, ma prawo do ulgi na wszystkie urządzenia. Należy jednak pamiętać o wykazaniu ich w Zgłoszeniu o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) i używania.

Prawo do ulgi na kasę fiskalną dla warsztatu samochodowego powoduje, że z początku spory wydatek okazuje się o wiele mniej dotkliwy. Dlatego też warto zainwestować w urządzenie wyższej jakości: Cena urządzeń, które dobrze spełniają swoje zadanie zaczyna się od 1.000 zł. Nie warto kupować kas w cenie poniżej 950 zł netto, ponieważ praktycznie zawsze są to urządzenia niskiej jakości, które często się psują i zawieszają, w dodatku często bardzo skomplikowane w obsłudze.

 

Zobacz: Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrujące